Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Nowa publikacja: Studia Polityczne t. 45, z. 2

Ukazał się tom czasopisma Studia Polityczne [LINK] poświęcony nowemu instytucjonalizmowi, redakcja Mikołaj Pawlak i Ireneusz Sadowski.

Tom zawiera następujące artykuły autorów uczestniczących w seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania:

Barbara Czarniawska, Rolf SolliHybrydyzacja sektora publicznego

Mikołaj Pawlak, Ireneusz SadowskiNowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy

Krzysztof NiedziałkowskiKryzys sektora planowania przestrzennego w Polsce jako przykład deinstytucjonalizacji

Joanna Szalacha-Jarmużek, „Byłbym idiotą, gdybym był lojalny wobec jednej firmy” – neoinstytucjonalna perspektywa w badaniu krzyżowania się zarządów rad nadzorczych w Polsce

Sławomir Łodziński, Logika stosowności czy konsekwencji? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce

Witold BetkiewiczDynamika procesu tworzenia ustawy rządowej: analiza instytucjonalna

Krzysztof KasianiukAnaliza systemowa jako narzędzie w badaniach instytucji politycznych. Uwagi wstępne

Natalya RyabinskaGranting or Curbing Freedom? Formal and Informal Institutions Governing Media in Ukraine before and after EuromaidanI

Kaja SkowrońskaNiejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: działanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyjnego polityki migracyjnej w Polsce