Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”

Podczas Ogólnopolskiej VI Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, która odbywa się w Lublinie 14-15 września 2017 r. Mikołaj Pawlak poprowadzi warsztaty metodologiczne dla doktorantów oraz razem z Pawłem Kubickim, Adrianą Micą i Anną Horolets wygłosi refereat pt. „Wyjście z „cienia” kwestii uchodźstwa w Europie: Reakcje polskiej polityki publicznej” przedstawiający wstępne wyniki projektu badawczego „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii„.