Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

News

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: Tomasz Piróg „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne”

19 listopada 2017

23 listopada (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi dr Tomasz Piróg (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie) z referatem pt. „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne„. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Maria Theiss (Instytut Polityki Społecznej UW). Tomasz Piróg (zob. biogram LINK) zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem jego zainteresowań jest […]

Nowa publikacja „Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu”

6 listopada 2017

Ukazał się artykuł: Paweł, Kubicki, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets. 2017. Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu. “Polityka Społeczna” 9(522): 22–28. Artykuł został napisany w ramach projektu badawczego „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii„. Abstrakt: Artykuł prezen­tuje stan europe­jskiej i […]

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: Uli Meyer ‚The institutionalization of an envisioned future’

26 października 2017

26 października (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi dr Ulrich Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) z prezentacją pt. „The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of Industrie 4.0 in Germany”. Autor (zob. bio i wybrane publikacje) jest socjologiem, który w swoich badaniach łączy socjologię organizacji ze studiami nad nauką i techniką. Spotkanie […]

Publikacja dostępna on-line: Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy

19 września 2017

Pawlak, Mikołaj, Ireneusz Sadowski. 2017. Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy. „Studia Polityczne” 45(2): 27-52. Jest to artykuł wstępny do zredagowanego przez Mikołaja Pawlaka i Ireneusza Sadowskiego numeru tematycznego kwartalnika „Studia Polityczne” poświęconego nowemu instytucjonalizmowi. Artykuł poza zsyntetyzowaniem i wytyczeniem perspektyw dla użycia nowego instytucjonalizmu do wyjaśniania procesów społecznych zachodzących […]

Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”

14 września 2017

Podczas Ogólnopolskiej VI Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, która odbywa się w Lublinie 14-15 września 2017 r. Mikołaj Pawlak poprowadzi warsztaty metodologiczne dla doktorantów oraz razem z Pawłem Kubickim, Adrianą Micą i Anną Horolets wygłosi refereat pt. „Wyjście z „cienia” kwestii uchodźstwa w Europie: […]

Więcej aktualności