Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

News

Nowa publikacja: Studia Polityczne t. 45, z. 2

9 sierpnia 2017

Ukazał się tom czasopisma Studia Polityczne [LINK] poświęcony nowemu instytucjonalizmowi, redakcja Mikołaj Pawlak i Ireneusz Sadowski. Tom zawiera następujące artykuły autorów uczestniczących w seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania: Barbara Czarniawska, Rolf Solli, Hybrydyzacja sektora publicznego Mikołaj Pawlak, Ireneusz Sadowski, Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy Krzysztof Niedziałkowski, Kryzys sektora planowania przestrzennego w […]

Program of the 13th Conference of the European Sociological Association ‚(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities’ has been published

8 sierpnia 2017

The program of the 13th Conference of the European Sociological Association ‚(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities’ has been published [LINK]. Mikołaj Pawlak is going to present the paper ‚Out of the Shadows: Refugee Policy in the Time of Crisis’ written together with Adriana Mica, Anna Horolets, and Paweł Kubicki in the framework of the research project Managing the […]

Program of the 1st Annual Conference of the Romanian Network for Migration Studies RoMig has been published

30 lipca 2017

Program of the 1st Annual Conference of the Romanian Network for Migration Studies RoMig has been published [LINK]. The conference titled ‚Migration from and towards Romania. Research, Policy and Practice’ will be held in Cluj-Napoca, on the 5th-6th of September 2017. During the conference, Adriana Mica, Anna Horolets, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki, and Cosmina Paul will […]

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: Referat pt. „Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy”

15 czerwca 2017

22 czerwca (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpią dr Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) oraz dr Ireneusz Sadowski (ISP PAN) z prezentacją „Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy”. Tekst referatu dostępny jest tutaj [LINK]. Abstrakt: Artykuł stanowi omówienie studiów dotyczących polskiego społeczeństwa prowadzonych w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Oprócz […]

Nowa publikacja: Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami

11 czerwca 2017

Dostępny on-line [LINK] jest artykuł napisany w ramach projektu badawczego „Co wypełnia próżnię socjologiczną?„. Artykuł „Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami” ukazał się w tomie tematycznym czasopisma „Stan Rzeczy” poświęconym zagadnieniu wędrówki pojęć. Abstrakt artykułu: Teza Stefana Nowaka o „próżni socjologicznej” to najczęściej przywoływane twierdzenie o polskim społeczeństwie. W […]

Więcej aktualności