Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

News

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, Maciej Ławrynowicz „Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej”

18 stycznia 2018

Pierwsze w tym roku spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” odbędzie się 25 stycznia (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00. Referat pt. „Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej” wygłosi dr hab. Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Maciej Ławrynowicz (zob. biogram LINK) jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pracuje w Katedrze Pracy i […]

New book review published: How to See and Use Relations

22 grudnia 2017

The review of the book ‚The Relational Lens: Understanding, Managing and Measuring Stakeholder Relationships‚ has been published in Stan Rzeczy. Pawlak, Mikołaj. 2017. How to See and Use Relations: John Ashcroft, Roy Childs, Alison Myers, Michael Schluter, The Relational Lens: Understanding, Managing and Measuring Stakeholder Relationships. „Stan Rzeczy” 1(12): 443-447.

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: Tomasz Piróg „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne”

19 listopada 2017

23 listopada (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi dr Tomasz Piróg (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie) z referatem pt. „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne„. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Maria Theiss (Instytut Polityki Społecznej UW). Tomasz Piróg (zob. biogram LINK) zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem jego zainteresowań jest […]

Nowa publikacja „Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu”

6 listopada 2017

Ukazał się artykuł: Paweł, Kubicki, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets. 2017. Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu. “Polityka Społeczna” 9(522): 22–28. Artykuł został napisany w ramach projektu badawczego „Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii„. Abstrakt: Artykuł prezen­tuje stan europe­jskiej i […]

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”: Uli Meyer ‚The institutionalization of an envisioned future’

26 października 2017

26 października (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi dr Ulrich Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) z prezentacją pt. „The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of Industrie 4.0 in Germany”. Autor (zob. bio i wybrane publikacje) jest socjologiem, który w swoich badaniach łączy socjologię organizacji ze studiami nad nauką i techniką. Spotkanie […]

Więcej aktualności