Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

News

Publikacja dostępna on-line: Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy

19 września 2017

Pawlak, Mikołaj, Ireneusz Sadowski. 2017. Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy. „Studia Polityczne” 45(2): 27-52. Jest to artykuł wstępny do zredagowanego przez Mikołaja Pawlaka i Ireneusza Sadowskiego numeru tematycznego kwartalnika „Studia Polityczne” poświęconego nowemu instytucjonalizmowi. Artykuł poza zsyntetyzowaniem i wytyczeniem perspektyw dla użycia nowego instytucjonalizmu do wyjaśniania procesów społecznych zachodzących […]

Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”

14 września 2017

Podczas Ogólnopolskiej VI Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, która odbywa się w Lublinie 14-15 września 2017 r. Mikołaj Pawlak poprowadzi warsztaty metodologiczne dla doktorantów oraz razem z Pawłem Kubickim, Adrianą Micą i Anną Horolets wygłosi refereat pt. „Wyjście z „cienia” kwestii uchodźstwa w Europie: […]

Industrial Relations in Europe Conference 2017 Between Core and Peripheries

8 września 2017

Industrial Relations in Europe Conference 2017: Between Core and Peripheries is held in Warsaw, 7-8 September. The IREC 2017 is co-organized by Polish Sociological Association, University of Warsaw (Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, and Institute of Sociology), and Warsaw School of Economics. Among the distinguished key-note speakers are: Richard Hyman, Juliusz Gardawski, Aurora […]

New publication: ‚Coping with the unintended consequences of institutional work’

25 sierpnia 2017

The collected volume New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research edited by Georg Krücken, Carmelo Mazza, Renate E. Meyer, and Peter Walgenbach has been published by Edward Edgar. The book includes contributions from many scholars important for the New Institutional Theory, like Giuseppe Delmestri, Gili Drori, Bernard Forgues, Roger Friedland, Markus Höllerer, Georg Krücken, […]

Nowa publikacja: Studia Polityczne t. 45, z. 2

9 sierpnia 2017

Ukazał się tom czasopisma Studia Polityczne [LINK] poświęcony nowemu instytucjonalizmowi, redakcja Mikołaj Pawlak i Ireneusz Sadowski. Tom zawiera następujące artykuły autorów uczestniczących w seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania: Barbara Czarniawska, Rolf Solli, Hybrydyzacja sektora publicznego Mikołaj Pawlak, Ireneusz Sadowski, Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy Krzysztof Niedziałkowski, Kryzys sektora planowania przestrzennego w […]

Więcej aktualności