Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Teaching

CURRENT COURSES:

Insitutions and Organizations [3401-FAKB-IOB2d]

Metodyka ewaluacji [3401-RL13MEW]

Seminarium magisterskie: Koordynacja działania: Organizacje, sieci, instytucje [3401-SEMM-KDd]

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych [3401-PR1-2SOWd]

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych [3401-PRPS1-1TSPd]

 

PREVIOUSLY TAUGHT COURSES:

Metodologia badań społecznych [3401-3R11MBS2]

Seminarium licencjackie: Antropologia instytucji i organizacji [3401-SEML-AIOd]

Socjologiczne i antropologiczne aspekty zjawiska uchodźstwa [3401-FAK-SIA]