Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Teaching

CURRENT COURSES:

Insitutions and Organizations [3401-FAK-B2-IO]

Metodyka ewaluacji [3401-RL13MEW]

Seminarium licencjackie: Antropologia instytucji i organizacji [ 3401-SEML-AIiOd]

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych [3401-PRPS1-1TSPd]

 

PREVIOUSLY TAUGHT COURSES:

Metodologia badań społecznych [3401-3R11MBS2]

Socjologiczne i antropologiczne aspekty zjawiska uchodźstwa [3401-FAK-SIA]