Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Publications

BOOKS:

 

Pawlak, Mikołaj. 2018. Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?. Berlin: Peter Lang.

 

Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski (eds.). 2014. Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW.

 

Pawlak, Mikołaj. 2013. Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko: Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r. Warszawa: IPSiR UW.

 

 

JOURNAL ARTICLES:

 

Strzemieczna, Maria, Mikołaj Pawlak, Jacek Imiela, Magdalena Lorkowska. 2020. Access to Health Care for English Division Students of the Medical University of Warsaw. „Studia Migracyjne Przegląd Polonijny” [forthcoming].

 

Horolets, Anna, Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Paweł Kubicki. 2019. Ignorance as an Outcome of Categorizations: The ‘Refugees’ in the Polish Academic Discourse Before and After the 2015 Refugee Crisis. “East European Politics and Societies and Cultures” DOI:10.1177/0888325419891204.

 

Kubicki, Paweł, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets. 2019. Porażka w polityce publicznej. “Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 37(1): 13–41.

 

Kubicki, Paweł, Mikołaj Pawlak, Adriana Mica, Anna Horolets. 2017. Wyjście z cienia: Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu. “Polityka Społeczna” 9(522): 22–28.

 

Pawlak, Mikołaj, Ireneusz Sadowski. 2017. Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy. „Studia Polityczne” 45(2): 27-52.

 

Duller, Matthias, Mikołaj Pawlak. 2017. Introduction: Varieties of Sociology under State Socialism. „Stan Rzeczy” 2(13): 7-18.

 

Pawlak, Mikołaj. 2016. Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami. „Stan Rzeczy” 1(10): 316-335.

 

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski. 2016. Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce. „Studia Socjologiczne” 2(221): 187-215.

 

Pawlak, Mikołaj. 2015. Ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej. Próba alternatywnego wyjaśnienia. „Stan Rzeczy” 1(8): 307-327.

 

Pawlak, Mikołaj, Patrycja Matusz-Protasiewicz. 2015. Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce: Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji. „Trzeci Sektor” 35(2): 11-21.

 

Pawlak, Mikołaj. 2015. From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak’s Thesis Is Used in Analyses of Polish Society. „Polish Sociological Review” 1(189): 5-27.

 

Pawlak, Mikołaj. 2013. Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 39(3): 97-121.

 

Pawlak, Mikołaj. 2012. Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 38(2): 163-185.

 

Pawlak, Mikołaj. 2012. Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w Polsce po 2004 roku. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” 13: 105-138.

 

Pawlak, Mikołaj. 2011. Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 37(2): 59-80.

 

Pawlak, Mikołaj. 2005. The Children of Foreigners in Polish Lower Secondary Schools – Two Strategies of Coping with Them. „Polish Sociological Review” 3(151): 291-301.

 

Pawlak, Mikołaj. 2003. O tęsknotach za czystą komunikacją. „Rubikon” 20-23: 194-202.

 

 

CHAPTERS IN BOOKS:

 

Koss-Goryszewska, Maryla, Mikołaj Pawlak. 2018. Integration of Migrants in Poland: Contradictions and Imaginations. In: J. Kucharczyk, G. Mesežnikov (eds.). Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Bratislava: Institute for Public Affairs, Heinrich-Böll-Stiftung, pp. 169-184.

 

Pawlak, Mikołaj. 2018. Section Commentary: Governance. In:  A. Weinar, S. Bonjour, L. Zhyznomirska (eds.). The Routledge Handbook of the Politics of Migration in Europe. Abingdon-on-Thames: Routledge, pp. 92-96.

 

Pawlak, Mikołaj, Michał Kontarowski. 2018. The Invisible Hand of Social Capital: Evidence from the Polish Labor Market. In: A. Mica, R. Wiśniewski, K. Wyrzykowska, I. Zielińska (eds.). The Sociology of the Invisible Hand. Berlin: Peter Lang, pp. 349-376.

 

Pawlak, Mikołaj. 2018. Polityki publiczne wobec migracji. In: J. Kwaśniewski (ed.). Nauki o polityce publicznej: Monografia dyscypliny. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, pp. 288-311.

 

Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica. 2017. Coping with the Unintended Consequences of Institutional Work. In: G. Krücken, C. Mazza, R. E. Meyer, P. Walgenbach (eds.). New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research. Cheltenham: Edward Elgar, pp. 377-408.

 

Pawlak, Mikołaj. 2015. Research-Policy Dialogues in Poland. In: P. Scholten, H. Entzinger, R. Penninx, S. Verbeek (eds.). Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues. Dordrecht: Springer, pp. 253-273.

 

Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski. 2014. Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. In: M. Pawlak, Ł. Srokowski (eds.). Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW, pp. 7-31.

 

Wiśniewski, Rafał, Mikołaj Pawlak. 2013. Tradycja i teraźniejszość Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. In: Z. Kruszewski (ed.). Towarzystwa Naukowe w Polsce: dziedzictwo, nauka, kultura, trwanie. t. 2. Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, pp. 255-265.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2012. Simplification of Employment of Foreign Workers in Poland and the Case of Wrocław. In: A. Platonova, G. Urso (eds.). Labour Market Inclusion of the Less Skilled Migrants in the European Union. Brussels: International Organization for Migration, pp. 65-73.

 

Pawlak, Mikołaj. 2011. Unintended Consequences of Institutional Work. In: A. Mica, A. Peisert, J. Winczorek (eds.). Sociology and the Unintended. Robert Merton Revisited. Frankfurt am Main, Bern, Bruxells, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, pp. 355-370.

 

Bieniecki, Mirosław, Ignacy Jóźwiak, Mikołaj Pawlak. 2010. Imigranci z Ukrainy na polskim rynku pracy i na rynkach pracy wybranych państw Unii Europejskiej.  Analiza materiałów źródłowych. In: Justyna Frelak (ed.). Strategie przetrwania: Integracja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 9-44.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2010. Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. In: Justyna Frelak (ed.). Strategie przetrwania: Integracja cudzoziemców na polskim rynku pracy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 72-117.

 

Pawlak, Mikołaj, Mirosław Bieniecki. 2010. Rozwiązania instytucjonalne w zakresie obsługi imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej. In: J. Frelak (ed.). Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 39-54.

 

Pawlak, Mikołaj. 2009. Nowy Targ – poprzez tożsamość podhalańską do Europy i Unii Europejskiej. In: J. Kurczewska, H. Bojar (eds.). Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 477-506.

 

Pawlak, Mikołaj. 2008. Ośrodki dla uchodźców jako nowe wyzwanie dla społeczności lokalnych. In: J. Kurczewska (ed.). Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 351-363.

 

Pawlak, Mikołaj, Natalya Ryabinska. 2007. Dlaczego uchodźcy „nie chcą” integrować się w Polsce? Ocena skuteczności programów integracyjnych z punktu widzenia uchodźców. In: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (eds.). Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 103-132.

 

Pawlak, Mikołaj, Anna Krupka, Jarosław Majorek. 2005. Wiedza i wyobrażenia polskich studentów na temat krajów byłego Związku Radzieckiego i Polaków tam zamieszkałych. In: R. Wyszyński (ed.). Mniejszość polska na rozdrożu. Studenci i absolwenci uczelni polskich pochodzący z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 292-350.

  

 

BOOK REVIEWS:

 

Pawlak, Mikołaj. 2020. Dynamics of Class and Stratification in Poland. „Contemporary Sociology: A Journal of Reviews” 49(1): 92-94.

 

Pawlak, Mikołaj. 2019. Book Review: Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich [The work of female sex workers in escort agencies]. „Organization Studies” doi.org/10.1177/0170840619884036: 1-4.

 

Pawlak, Mikołaj. 2017. How to See and Use Relations: John Ashcroft, Roy Childs, Alison Myers, Michael Schluter, The Relational Lens: Understanding, Managing and Measuring Stakeholder Relationships. „Stan Rzeczy” 1(12): 443-447.

 

Pawlak, Mikołaj. 2017. Book review: Sociology in Poland: To Be Continued?. „European Societies” 19(1): 113-115.

 

Pawlak, Mikołaj. 2016. Book review: Unaccountable: How elite power brokers corrupt our finances, freedom, and security. „European Societies” 18(1): 114-116.

 

Pawlak, Mikołaj. 2015. Przekład o przekładzie (recenzja z: Barbara Czarniawska, Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian). „Studia Socjologiczne” 1(216): 301–306.

 

Pawlak, Mikołaj. 2012. Człowiek działający (rec. Piotr Chmielewski, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Warszawa 2011). „Kultura i Społeczeństwo” 56(3): 179-184.

 

Pawlak, Mikołaj. 2011. Book review: Krystyna Slany, Maria Kantos, Maria Liapi (eds.): Women in New Migrations: Current Debates in European Societes. Kraków: Jagiellonian University Press, 2010. „Polish Sociological Review” 3(175): 417-419.

 

Pawlak, Mikołaj. 2010. Book Review: Maciej Ząbek, Sławomir Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego [Refugees in Poland: An Attempt at an Antropological View]. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna, Instyt Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. 2008, pp. 484. „Polish Sociological Review” 1(169): 127-132.

 

Pawlak, Mikołaj. 2006. Book Review: Wolfgang Beck, Laurent J. G. van der Maesen, Fleur Thomése and Alan Walker (eds.), Social Quality: A vision for Europe. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2001, pp. 393. ISBN: 904 111 5234. „Polish Sociological Review” 4(156): 505-511.

 

 

RESEARCH REPORTS & EXPERT PUBLICATIONS:

 

Górska, Anna, Maryla Koss-Goryszewska, Jacek Kucharczyk (eds.), Piotr Kaźmierkiewicz, Maryla Koss-Goryszewska, Agnieszka Kulesa, Mikołaj Pawlak. 2019. W stronę krajowego mechanizmu ewaluacji: Diagnoza sytuacji beneficjentów ochrony międzynarodowej w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Keryk, Myroslava, Mikołaj Pawlak. 2015. Migranci o wysokich kwalifikacjach na rynku pracy. Perspektywa instytucji rynku pracy. In: J. Konieczna-Sałamatin (ed.). Imigranci o wysokich kwalifkacjach na polskim rynku pracy: Raport z badań 2014-2015. Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja „Nasz Wybór”, pp. 301-332.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak (eds.). 2012. Praktyki integracji. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Caritas Polska.

 

Keryk, Mirosława, Mikołaj Pawlak. 2011. Сучасна міграція українців до Польщі: стереотипи і реальність. „Український альманах”: 226-234.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2010. Laboratoria integracji. Obserwacje i notatki praktyczne. Gliwice: Caritas Polska.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2010. Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Majorek, Jarosław, Adam Niewęgłowski, Mikołaj Pawlak. 2009. Między rynkiem a etosem. Adwokaci o swoim zawodzie i jego przyszłości. Raport z badania socjologicznego. Warszawa: Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2009. Strategie przetrwania. Adaptacja ukraińskich migrantów zarobkowych do polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Pawlak, Mikołaj, Mirosław Bieniecki. 2009. Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich. Gliwice: Caritas Polska.

 

Pawlak, Mikołaj, Mirosław Bieniecki. 2009. Laboratories of Integration. Lessons from Belgium, Great Britain, Catalonia and Portugal. Gliwice: Caritas Polska.

 

Pawlak, Mikołaj. 2009. Dzieci czeczeńskie w polskich szkołach – perspektywy i bariery dla edukacji uczniów odmiennych kulturowo. In: Dialog międzykulturowy a budowanie wzajemności. Teoria i praktyka (Materiały pokonferencyjne). Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, pp. 78-89.

 

Bieniecki, Mirosław, Justyna Frelak, Piotr Kaźmierkiewicz, Mikołaj Pawlak. 2008. Ukrainian Migrants on the Polish Labour Market. Kiev: International Organization for Migration.

 

Bieniecki, Mirosław, Mikołaj Pawlak. 2008. Wpływ integracji imigrantów na lokalne społeczności. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Kurczewska, Joanna, Mirosław Bieniecki, Hanna Bojar, Mikołaj Pawlak, Monika Trojanowska-Strzęboszewska. 2006. The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‚Racial’ Discrimination. Policy Implications and Recommendations. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Kurczewska, Joanna, Mirosław Bieniecki, Hanna Bojar, Justyna Frelak, Mikołaj Pawlak, Monika Trojanowska-Strzęboszewska. 2006. The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‚Racial’ Discrimination. Comparative Perspective. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Bojar, Hanna, Anna Gąsior-Niemiec, Mirosław Bieniecki, Mikołaj Pawlak. 2005. Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Kurczewska, Joanna, Hanna Bojar, Anna Gąsior-Niemiec, Mirosław Bieniecki, Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Mikołaj Pawlak. 2005.The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination. Socio-political developments and impacts. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

 

Kurczewska, Joanna, Hanna Bojar, Anna Gąsior-Niemiec, Mirosław Bieniecki, Dominika Bagińska, Mikołaj Pawlak, Izabela Koryś, Piotr Koryś. 2004. The European Dilemma, Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination. Institutional Discrimination. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.