Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Seminarium Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i UNHCR w Polsce „Integracja uchodźców i migrantów na rynku pracy w Polsce: szanse i wyzwania”

27 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pt. „Integracja uchodźców i migrantów na rynku pracy w Polsce: szanse i wyzwania” zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce.

Mikołaj Pawlak podczas seminarium przedstawi wnioski z projektu „NIEM: National Integration Evaluation Mechanism” dotyczące sytuacji beneficjentów ochrony między narodowej na polskim rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat seminarium dostępne sa tutaj [LINK], natomiast program tutaj [LINK].