Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Konferencja „Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym”

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UWSekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym”.

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowy Call for Papers, formularz zgłoszeniowy i inne informacje dla uczestników dostępne są na stronie konferencji:

http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm–dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2019