Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Badania

OBECNIE PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE:

Włączenie Polski do globalnej sieci pośrednictwa pracy: Przypadek filipińskich migrantów pracowniczych

Perspektywa pracowników migranckich na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Bułgarii

Trzy pokolenia polskiej trasnformacji (3Gen)

Krajowy mechanizm ewaluacji integracji (NIEM)

Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców

Instytucjonalizacja europejskiej ramy polityki integracji imigrantów w metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Studia przypadków: Budapeszt, Praga, Warszawa

Praca instytucjonalna: Studia nad empiryczną użytecznością koncepcji

 

WYBRANE ZAKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE:

Co wypełnia próżnię socjologiczną?

Przekładając integrację

Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w Polsce po 2004 r.

Praktyki integracji

Laboratoria integracji

Strategie przetrwania: Integracja imigrantów na polskim rynku pracy

Europeaizacja interpretacji polskich granic i pogranicz w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej

Eksperyment z integracją imigrantów

Ewaluacja programów integracyjnych dla uchodźców w Polsce

Imigracja jako strategia rozwoju Nowej Europy czyli obecność imigrantów na rynku  pracy w Polsce po rozszerzeniu UE

Europejskie dylematy: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej

 

 

English version