Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

O mnie

Dr hab. prof. UW Mikołaj Pawlak jest socjologiem. Pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej oraz Wicedyrektora ds. badań naukowych. Współorganizuje seminarium naukowe Nowy instytucjonalizm – teorie i badania.

Zainteresowania badawcze Mikołaja Pawlaka obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy. W najnowszej książce jego współautorstwa Ignorance and Change analizuje kryzys uchodźczy z perspektywy studiów nad ignorancją. W poprzedniej książce Tying Micro and Macro krytycznie dyskutuje tezę o próżni socjologicznej i przedstawia ją w kontekście debaty o poziomie mikro i makro w teorii socjologicznej. W książce Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko zastosowana jest perspektywa neoinstytucjonalnych studiów nad organizacjami do zagadnienia powstających polityk integracji uchodźców w Polsce.

Mikołaj Pawlak w 2004 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Socjologii UW (promotor: prof. Jarosław Kilias) oraz doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych, w trakcie których w latach 2007-2009 był stypendystą Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii nadała mu w 2011 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Promotorem rozprawy była prof. Joanna Kurczewska. W 2019 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW otrzymał habilitację.

Doświadczenie badawcze zdobywał poprzez zaangażowanie w badania Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN (2004-2011), jako badacz i analityk w licznych projektach dotyczących migracji prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych (2004-2010) oraz kierując grupą badawczą w Caritas Polska (2009-2012).

Organizacyjna reakcja na nowe zjawiskoCzłonkostwo w zespołach redakcyjnych: Journal of East European Management StudiesStan Rzeczy.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Socjologiczne [Wiceprzewodniczący] | European Sociological AssociationEuropean Group for Organizational Studies |  Society for the Advancement of Socio-Economics.

Działalność społeczna: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej [członek Rady Nadzorczej].

 

GS_button        PBN_button    

English version