Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Institutional Work

Institutional Work: An Empirical Study about the Usefulness of the Concept

Publications:

Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski. 2014. Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. In: M. Pawlak, Ł. Srokowski (eds.). Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW, pp. 7-31.

Conference and seminar presentations:

Pawlak, Mikołaj. 2016. Institutional Theories in Explaining Societal Transformations in Poland (key-note speech). Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності” [State and Global Social Change: 25 Years of Ukraine Independence], 29-30.11.2016. [VIDEO].

Pawlak, Mikołaj. 2015. Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, utrzymywać i niszczyć instytucje?. Seminarium Nowy instytucjonalizm – teori i badania, 10.12.2015.

Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica. 2014. Coping with the unintended consequences of institutional work10th New Institutionalism Workshop, 20-21.03.2014.

Wersja polska