Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Praca instytucjonalna

Praca instytucjonalna. Studia nad empiryczną użytecznością koncepcji

Praca instytucjonalna (institutional work) to pojęcie wprowadzone w 2006 roku przez kanadyjskich badaczy Thomasa B. Lawrence’a i Roya Suddaby. Praca instytucjonalna została zdefiniowana przez nich jako intencjonalne działanie w celu tworzenia, utrzymywania lub niszczenia instytucji. Koncepcja ta mieści się w ramach neoinstytucjonalnej socjologii organizacji. Zdaniem jej autorów pozwala ona na integrację koncepcji twórczego innowatora strategicznego (institutional entrepreneur) zaproponowaną przez Paula DiMaggio w 1988 i od tego czasu intensywnie rozwijanej oraz tradycji badań nad problematyką deinstytucjonalizacji.
Podjęte badania mają następujące cele.

Cele teoretyczne. (1) Analiza problemu nieoczekiwanych konsekwencji pracy instytucjonalnej; (2) Integracja koncepcji pracy instytucjonalnej z polską tradycją badań nad twórczymi innowatorami tzw. wirtulogią: Floriana Znanieckiego koncepcja zboczeńców nadnormalnych oraz Jerzego Kwaśniewskiego koncepcja dewiacji pozytywnej.

Cel empiryczny. (3) Sprawdzenie przydatności koncepcji pracy instytucjonalnej do analizy tworzenia instytucjonalnych ram integracji imigrantów w Polsce – ten aspekt  jest kontynuacją badań podejmowanych w ramach projektów „Wykorzystanie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu polityki integracji imigrantów w Polsce po 2004 r.” oraz „Przekładając integrację. Analiza tworzenia polskiej polityki integracji imigrantów”.

Cel aplikacyjny. (4) Rozwój wiedzy na temat tworzenia, utrzymywania i niszczenia instytucji w ramach realizacji polityk publicznych.

Kierownik projektu: dr Mikołaj Pawlak

Jednostka realizująca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Okres realizacji: 2014-2017

FinansowanieUniwersytet Warszawski ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe

Publikacje:

Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski. 2014. Instytucje i organizacje: Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. In: M. Pawlak, Ł. Srokowski (eds.). Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW, pp. 7-31.

Wystąpienia na konferencjach i seminariach:

Pawlak, Mikołaj. 2016. Institutional Theories in Explaining Societal Transformations in Poland (key-note speech). Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності” [State and Global Social Change: 25 Years of Ukraine Independence], 29-30.11.2016. [VIDEO].

Pawlak, Mikołaj. 2015. Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, utrzymywać i niszczyć instytucje?. Seminarium Nowy instytucjonalizm – teori i badania, 10.12.2015.

Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica. 2014. Coping with the unintended consequences of institutional work10th New Institutionalism Workshop, 20-21.03.2014.

 

English version